Japonské steny

Japonské steny predstavujú modernú formu okennej dekorácie, ktorá je vhodná na akékoľvek druhy dekoračných materiálov.